Mind-Breath-Power yoga™

Mind-Breath-Power yogas™ metode sikrer en effektiv avspenning og rekreasjon på kort tid.

Mind-Breath-Power yoga™ brukes for å bearbeide angst, depresjon, PTSD og psykogene smerter. Vi har utviklet egne programmer for overvektige, høysensitive og seniorer. Restorativ yoga er et supplerende tilbud til personer som er under opptrening etter slag, trafikkulykker o.l. Mind-Breath-Power yoga™ er basert på synet om at yoga er en individuell disiplin. Mind-Breath-Power yoga™ følger derfor ingen faste yogastillingssekvenser, fokuserer ikke på rigid innlæring av yogastillinger og praktiserer ingen form for religiøse ritualer. Å mestre en yogastilling er ikke et mål i seg selv. Yogastillinger og pusteteknikker er et redskap i bevisstgjøringsprosessen.

HVA STÅR MIND-BREATH-POWER FOR?

Mind-Breath-Power yoga™ er basert på Abhidharma-læren i buddhistisk logisk tenkning – en lære om sinnet og dets prosesser, kjent også som buddhistisk psykologi.

Sentralt i Mind-Breath-Power yoga™ står bevisstgjøring av samspillet mellom kropp og sinn. Begrepene «Mind», «Breath» og «Power» viser både til verktøy som påvirker samspillet og til hovedprinsipper denne yogaformen bygger på:

Mind: Bevisstgjøring avdekker tanke- og reaksjonsmønstre, samt handlingsimpulser som ellers skjer ubevisst i hverdagen, og som ofte forårsaker psykiske og fysiske plager.

Breath: Pust – en av de aller viktigste kroppens funksjoner spiller en avgjørende rolle i bevisstgjøringsprosessen.

Power: Bevisstgjøringen i kombinasjon med regelmessig pustetrening frigjør og fremmer ens potensial, og åpner for mange muligheter for personlig vekst og forbedret livskvalitet både fysisk og psykisk.

 • juli 01, 2017

  Sommeryoga

  Deilig avslappende sommeryoga-timer for kropp og sinn hos oss i fellesferien. En opplevelse av at ferien varer lengre, fordi yoga…
 • mai 15, 2017

  Restorativ yoga

  Restorativ yoga er et effektivt verktøy til opptrening etter hjerneslag, trafikkulykke o.l. I restorativ yoga bruker vi terapeutisk Mind-Breath-Power yoga™ som styrker…
Se alle nyhetene
 • Hva er traumeterapi med yoga?

  De fleste tenker på yoga som enten en treningsmåte for å gjøre kroppen mykere og mer fleksibel eller en form…
 • Mind-Breath-Power yoga™

  Mind-Breath-Power yogas™ metode sikrer en effektiv avspenning og rekreasjon på kort tid. Mind-Breath-Power yoga™ brukes for å bearbeide angst, depresjon,…